BDAR
gdpr

Statybos inspekcijoje įsteigta Patariamoji (konsultacinė) taryba

Data

2022 01 10

Įvertinimas
2
Nuotraukos straipsniams II(6).png

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), siekdama didinti Statybos inspekcijos veiklos efektyvumą, mažinti įstaigos sukeliamą priežiūros ir administracinę naštą, tobulinti informacinėmis sistemomis teikiamų paslaugų kokybę, įsteigė Patariamąją (konsultacinę) tarybą.

Patariamoji (konsultacinė) taryba sudaryta iš aktyvių ir nepriklausomų išorės ekspertų, turinčių darbo patirties tarptautinėse organizacijose, privačiame sektoriuje ir valstybės institucijose.  Taryba veiks visuomeniniais pagrindais, jos narių darbas taryboje – neatlygintinas.

„Esame įsitikinę, kad Statybos inspekcijai priskirtų visuomenei svarbių vertybių apsaugos užtikrinimui nepakanka vien tik vykdyti teisės aktais priskirtas funkcijas. Šiuolaikinė valstybės įstaiga privalo greitai prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų, nuolat tobulinti veiklos kryptis ir principus, ieškoti naujų valdysenos metodų – tik taip pavyks sukurti efektyvią veiklą, svarbią tenkinant viešuosius poreikius. Šiuo tikslu įsteigėme Patariamąją (konsultacinę) tarybą, kurios nariai dalinsis sukaupta patirtimi, įžvalgomis, reikšmingomis siekiant strateginių įstaigos tikslų bei veiklos efektyvumo didinimo, taip pat prisidės prie aplinkos gyventojams ir verslui gerinimo“, – teigia Statybos inspekcijos viršininkė Eglė Kuklierienė.

Tarybos nariai teiks rekomendacijas aplinkos ministrui ir Statybos inspekcijos viršininkui įvairiais Statybos inspekcijos veiklos gerinimo klausimais (dėl prioritetų, strateginių ir metinių veiklos planų, metinės veiklos ataskaitos projekto, valdymo ir vidaus kontrolės funkcijų efektyvumo, įstaigos antikorupcinės politikos ir priemonių ir pan.), ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais (dėl ūkio subjektų rizikingumo vertinimo, ūkio subjektų veiklos patikrinimų organizavimo gerinimo, poveikio priemonių ūkio subjektams nustatymo ir pan.) ir verslo aplinkos gerinimo klausimais (dėl administracinės ir priežiūros naštos mažinimo, teisinio reguliavimo tobulinimo teritorijų planavimo ir statybos srityse ir pan.), taip pat analizuos, kaip įstaiga įgyvendina pateiktus pasiūlymus.

Ketverių metų kadencijai sudarytos Statybos inspekcijos Patariamosios (konsultacinės) tarybos sudėtis:

  • VšĮ Versli Lietuva Verslo aplinkos gerinimo grupės vadovas Vytautas Adomaitis. V. Adomaitis aktyviai dalyvauja tarptautinėse programose, yra koordinavęs Pasaulio ekonomikos forumo ir IMD konkurencingumo tyrimus Lietuvoje, yra atlikęs daugiau kaip 20 rinkos ir verslo plėtros tyrimų įvairioms tarptautinėms kompanijoms; valstybės institucijoms jis nuolat teikia rekomendacijas, rengia straipsnius ir pranešimus geresnio reguliavimo ir konkurencingumo didinimo klausimais.
  • Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Verslo priežiūros politikos skyriaus patarėja Kristina Kertenė yra sukaupusi didelę patirtį verslo priežiūros politikos formavimo srityje, ji ilgą laiką buvo Pasaulio banko atliekamo tyrimo „Doing Business“ ekspertė Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, gerai išmano „Doing Business“ indeksų aspektus, įskaitant statybos leidimų gavimo.
  • Nepriklausoma ekspertė Živilė Kriščiūnė. Ž. Kriščiūnės ekspertinės sritys: visuomenės ir valdžios tarpusavio pasitikėjimas bei investicijoms palankios verslo aplinkos Lietuvoje kūrimas (debiurokratizavimas, moderni ir efektyvi valstybės tarnyba, geresnis reglamentavimas). Ž. Kriščiūnė anksčiau yra dirbusi Lietuvos laisvosios rinkos institute, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Smulkiojo ir vidutinio verslo, Investicijų ir eksporto departamentų direktore, Prancūzijos-Lietuvos prekybos rūmu vadove, patirtį kaupė diplomatinėje tarnyboje bei užsienio analizės centruose.
  • AB Litgrid Rizikų valdymo vadovė Gintarė Rastenė specializuojasi diegiant rizikų valdymo ir antikorupcines sistemas organizacijose. 2021 m. G. Rastenė Verslo žinių ir B.I.T.A organizuojamame renginyje „TeisėPRO“ laimėjo apdovanojimą kategorijoje „Metų viešojo sektoriaus teisininkas (-ė)“ už įdiegtas rizikų valdymo ir antikorupcinę sistemas, inovacijų ir gerųjų patirčių diegimą organizacijoje ir veiklos tęstinumo užtikrinimą Covid-19 pandemijos metu bei aktyvų dalyvavimą socialinėje erdvėje. Tais pačiais metais G. Rastenė Comercial Risk ir FERMA organizuojamame tarptautiniame renginyje laimėjo 1-ą vietą kategorijoje „Systemic risk initiative“ už įdiegtą unikalią rizikų valdymo sistemą, kuri buvo pritaikyta konkrečiai viešojo sektoriaus organizacijai. G. Rastenė, kuri taip pat yra rizikų valdymo profesionalų asociacijos valdybos narė ir Skaidrumo akademijos ekspertė, darbo patirtį kaupė dirbdama Lietuvos transporto saugos administracijos ir Krašto apsaugos ministerijos vadovybės komandose (atitinkamai vyriausiąja ir vyresniąja patarėja antikorupcijos, rizikų valdymo ir skaidrumo didinimo klausimais).
  • Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos direktorius Kęstutis Šetkus, gerai žinomas inovacijų srities ekspertas. K. Šetkus yra sukaupęs didelę vadovavimo patirtį, jis buvo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA), Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacijos, Lietuvos inovacijų centro vadovas.