BDAR

Statybos inspekcijos akiratyje – savavališkos statybos Vilniaus rajone

Data

2021 05 14

Įvertinimas
0
Ilgoji g. IMG_20210324_151045_1.jpg

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija), vykdydama tiek planinius, tiek ir neplaninius patikrinimus, susiduria su atvejais, kai statytojas, pateikęs savivaldybės administracijai prašymą gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD), dar neturėdamas SLD pradeda vykdyti statybos darbus. Statybos inspekcija įspėja, kad statyba be galiojančio SLD, kai jis privalomas, vadinama savavališka ir yra draudžiama.

Vienas iš naujausių, balandžio mėnesio pabaigoje, Statybos inspekcijos nustatytų pažeidimų – savavališkai statomas gyvenamasis namas Bendoriuose, Vilniaus rajone.

Suplanuoto reido metu minėtoje vietovėje tikrinant kelių objektų statybų teisėtumą, paaiškėjo, kad Ilgojoje gatvėje vykdomos vieno aukšto dvibučio gyvenamojo namo statybos – neteisėtos.

Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ duomenimis, statytojas UAB „Rangos guru“ yra pateikęs prašymą Vilniaus rajono savivaldybės administracijai išduoti SLD gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato statybos projektui, tačiau šiuo atveju privalomas dokumentas neišduotas. 

Statybos inspekcija statybvietėje užfiksavo pastatytas visas pagrindines statinių laikančiąsias konstrukcijas, t. y. abiejų butų polinius pamatus, pagrindines pastato konstrukcijas, iš silikatinių blokų sumūrytas laikančiąsias sienas, užbaigtą monolitinį žiedą,  sutapdintą stogą – užbaigtas laikančiąsias stogo konstrukcijas (murloto (mūrtašio) montavimo darbai) bei statybos darbų plote nukastą augalinį žemės sluoksnį. 

Statytojui surašytas savavališkos statybos aktas, privalomasis nurodymas nevykdyti jokių statybos darbų bei privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius. Pažymėtina, kad Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius yra vykdomasis dokumentas, vykdomas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Jei privalomasis nurodymas neįvykdomas, įvykdomas iš dalies ar netinkamai, Statybos inspekcija perduoda privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui (išskyrus šio įstatymo 14 straipsnio 6 dalies 2 punkte ir 7 dalyje numatytus atvejus).

Kadangi statytojas pažeidė Statybos įstatymo 27 str. 1 d. 1 p. ir 22 d., jam bus surašytas ir administracinio nusižengimo protokolas. Pagal Statybos įstatymo 56 str. 3 d. (1), už naujo neypatingojo statinio savavališką statybą statytojui gresia bauda nuo 2 000 iki 9 000 eurų.

Statybos inspekcija atkreipia dėmesį, kad savavališkos statybos pažeidžia bendraturčių, gretimų sklypų valdytojų teises, gali kelti žalą aplinkai bei grėsmę žmonių saugumui. Taip pat neteisėti statybos darbai sukuria kompleksinių socialinių, ekonominių ir teisinių problemų, pažeidžia darnios plėtros ir racionalios urbanizacijos principus. Vykdant tokią veiklą neretai naikinamos kultūros vertybės, daroma žala saugomose teritorijose esantiems gamtos ištekliams, neužtikrinama biologinės įvairovės sauga, be to, apribojamos gyventojų galimybės tenkinti rekreacinius ir pažinimo poreikius.

Primename, kad apie savavališkas statybas galima pranešti šiais būdais:

  • anonimiškai – pasitikėjimo linijos telefonu (8 5) 272 1072 (įdiegtas automatinis atsakiklis) arba Statybos inspekcijos interneto svetainėje „Pasitikėjimo linija“ užpildžius nurodytą elektroninę formą http://apklausos.vtpsi.lt/index.php/598161?lang=lt;
  • elektroniniu paštu info@vtpsi.lt;
  • paštu, adresu: Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius;

 SVARBU! Skundai ar pranešimai turi būti pasirašyti;  jei informacija teikiama el. paštu, kreipimasis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu

 

  • vieno langelio svetainėje „E. pilietis“, užpildžius elektroninę formą https://epilietis.lrv.lt/lt/kreipimasi/listing_claim bei kitais būdais, nurodytais taisyklėse, kai asmenį galima autentifikuoti (per el. bankininkystę), jei asmuo neturi elektroninio parašo.

Taip pat primename, kad Statybos inspekcija yra sukūrusi įrankį, kuriuo naudodamiesi vos per kelias sekundes kiekvienas asmuo gali pasitikrinti, ar planuojamai naujo statinio statybai privalomas SLD. Įrankį rasite čia: http://apklausos.vtpsi.lt/index.php/416549?lang=lt.