Statybos inspekcijos siekis: nuo 2023 metų – „nulis“ popierinių dokumentų

Data

2021 03 12

Įvertinimas
2
Skaitmenizavimas.png

COVID-19 ligos pandemija, sukėlusi sunkumų kasdieniam šalies viešojo sektoriaus darbui, paskatino valstybės institucijas skubiai įgyvendinti skaitmenizavimo sprendimus, plačiau naudoti elektroninius dokumentus vidaus administravimo veikloje. Kadangi teritorijų planavimo ir statybos srityse administracines paslaugas Statybos inspekcija nuotoliniu būdu teikia jau penkerius metus, šiose srityse veikiantys ūkio subjektai net ir pandemijos akivaizdoje nesusidūrė su žymesniais veiklos stabdymais, o administracinės paslaugos klientams sėkmingai teiktos net ir karantino sąlygomis. Sėkmingai ir su vidaus administravimo veiklos skaitmenizavimo išbandymais 2020 metais susitvarkiusi Statybos inspekcija, siekdama žaliojo kurso tikslų, šiandien pasirengusi žengti dar vieną žingsnį – jau nuo 2023 metų įstaigoje planuojama visiškai atsisakyti popierinių dokumentų ir pereiti prie visų dokumentų tvarkymo elektroniniu būdu.

 

Skaitmeninės pertvarkos įgyvendinimo uždaviniai ir sprendimai jau senokai yra kasdienėje Statybos inspekcijos darbotvarkėje. Siekdama didinti veiklos efektyvumą, prisidėti prie miškų išsaugojimo, sutaupyti valstybės biudžeto lėšų, mažinti korupcijos rizikas, o taip pat ir sudaryti patogesnes sąlygas gyventojams ir verslo subjektams naudotis teikiamomis paslaugomis, Statybos inspekcija jau dešimtmetį kryptingai siekia veiklos skaitmenizavimo ir duomenų atvėrimo tikslų.

Informacinių sistemų teritorijų planavimo ir statybos srityse vystymas sudarė galimybes 2020 metais net 96,63 proc. statybos ir teritorijų planavimo administracinių paslaugų suteikti nuotoliniu būdu.  Platus informacinių technologijų panaudojimas kasdienėje veikloje, įdiegtos elektroninės paslaugos, inspektoriams sukurti automatinio užduočių skirstymo sprendimai ne tik sudarė sąlygas skaidresnei veiklai, sumažino korupcijos pasireiškimo rizikas, bet ir užtikrino gyventojams bei verslo subjektams net ir koronaviruso laikotarpiu gauti paslaugas statybos ir teritorijų planavimo srityse greitai, patogiai ir, svarbiausia, saugiai. Elektroniniai nuotoliniu būdu išduodami teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktai, statybą leidžiantys dokumentai, statybos užbaigimo dokumentai, pažymos apie statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių leido išvengti teritorijų planavimo ir statybos procesų stabdymo, užkirto kelią prastovoms ir nedarbo augimui statybos srityje. Verta pažymėti, kad sėkmingai įgyvendindama elektroninių paslaugų plėtros siekius Statybos inspekcija yra tarp lyderių ne tik Aplinkos ministerijos sistemoje, bet ir apskritai visame viešajame sektoriuje.

Sukūrus patogias elektronines paslaugas klientams, pastaruoju metu didelis dėmesys skiriamas ir Statybos inspekcijos vidaus administravimo veiklos skaitmenizavimui. Elektroniniai dokumentai 2020 metais sudarė net 83 proc. visų įstaigos siunčiamų ir vidaus elektroninių dokumentų. Visi įstaigos administraciniai sprendimai dėl statybos užbaigimo, teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo, kitų teritorijų planavimo ir statybos administracinių paslaugų suteikimo priimti nuotoliniu būdu informacinių sistemų priemonėmis.   

Įgyvendinti skaitmenizavimo sprendimai turėjo teigiamos įtakos ir didesniam Statybos inspekcijos veiklos efektyvumui: dokumentai derinami ir tvirtinami greičiau, jų rengimas ir pasirašymas nereikalauja tiesioginio darbuotojų kontakto, o veiklos tęstinumas, administracinių paslaugų teikimas užtikrinamas net ir karantino sąlygomis dirbant nuotoliniu būdu, sudarytos galimybės greitesniam reikiamos informacijos pasiekiamumui ir atsekamumui. Be to, veiklos procesų skaitmenizavimas užtikrina didesnę informacijos saugą ir efektyvesnį išteklių naudojimą, mažina popieriaus sąnaudas, taigi atliepia žaliojo kurso uždavinius ir tikslus.

Statybos inspekcijos atstovai pažymi, kad skaitmenizuoti veiklą skatina ne tik Europos Sąjungos skaitmeninimo politika ir žaliasis kursas, bet ir besikeičiantys asmenų, besinaudojančių Statybos inspekcijos paslaugomis, poreikiai ir galimybės – akivaizdžiai padaugėjo vartotojų, kurie svarbios informacijos statybos ir teritorijų planavimo klausimais ieško įstaigos interneto svetainėje, portaluose planuojustatyti.lt, TPDR, TPDRIS, Statybos inspekcijos paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“, konsultuojasi interneto svetainėje įdiegta realaus laiko susirašinėjimo platforma, užklausas konsultacijoms teikia naudodamasi elektronine paklausimo forma. Inspekcijos atliktos gyventojų ir klientų nuomonės apklausos atskleidė, kad gerokai išaugo skaičius žmonių, teigiamai vertinančių galimybes naudotis informacinėmis sistemomis.

Pastarojo laikotarpio pasiekimai skatina siekti dar ambicingesnių tikslų, taigi naujas Statybos inspekcijos efektyvesnio išteklių naudojimo siekis – nuo 2023 m. tapti įstaiga, kurios veikloje popierius naudojamas tik išimtiniais atvejais t. y., kai popierinių dokumentų pateikimą imperatyviai reglamentuoja teisės aktai. Įgyvendinat iškeltą ambicingą tikslą taip pat  planuojamas nuoseklus perėjimas prie išmaniojo inspektavimo, t. y. patikrinimų metu nuo 2022 m. nebebus naudojami popieriniai dokumentai, o inspektoriai patikrinimų rezultatus naudodamiesi kompiuterine technika fiksuos realiu laiku Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Tikrinant ūkio subjektų veiklą jau šiais metais bus pradėti naudoti ir kiti nauji sprendimai, pavyzdžiui, dronai, lazerinis skenavimas, fotogrametrija ir kt.

Atkreiptinas dėmesys, kad jau dabar Statybos inspekcijos atliekamų patikrinimų dokumentai, privalomieji nurodymai, savavališkos statybos aktai ir kiti su valstybine priežiūra susiję dokumentai formuojami informacinių sistemų priemonėmis ir tvirtinami elektroniniais parašais. Sistemose sukaupti duomenys apie statybos procesus būtini, kai reikia realiu laiku apskaičiuoti ūkio subjektų ir statybos darbų rizikingumą.

 

Primename el. nuorodas, kurios gali būti naudingos ieškant aktualios informacijos statybų, teritorijų planavimo klausimais:

 

Konsultuotis statybų ir teritorijų planavimo klausimais asmenys kviečiami šiais būdais:

 

Statybos inspekcija skundus ar prašymus ragina teikti šiomis priemonėmis:

  • elektroniniu paštu info@vtpsi.lt;
  • per pasitikėjimo liniją http://apklausos.vtpsi.lt/index.php/598161?lang=lt;

per elektroninę platformą https://epilietis.lrv.lt/.