BDAR
gdpr

Svarbi informacija IS „Infostatyba“ vartotojams: kokie pokyčiai laukia nuo lapkričio 4 d.?

Data

2021 10 13

Įvertinimas
9
Infostatyba FIN.png

Informacija atnaujinta 2021-10-27

 

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kad lapkričio 4 d. 8 val. veikimą pradės atnaujinta ir modernizuota Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“). Panaudojant naujausias technologijas ir sukūrus papildomas integracijas su kitų institucijų valdomomis informacinėmis sistemomis ir registrais  sukurta į vartotoją – gyventojus ir verslą – orientuota su statybos dokumentų išdavimu ir statybos valstybine priežiūra susijusi, sudėtinė elektroninė paslauga pagal gyvenimo įvykį „Statau namą“.

Naujoji sudėtinė paslauga užtikrins, kad asmuo nuo prašymo informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus pateikimo iki nekilnojamojo turto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre neturės fiziškai vykti į institucijas, o visas paslaugas galės gauti elektroniniu būdu. Siekiant užtikrinti elektroninių paslaugų užsakymo ir teikimo patogumą, efektyvumą, vientisumą ir, kas itin svarbu, kompleksiškumą, sudėtinė elektroninė paslauga „Statau namą“ apjungs 6 naujai sukurtas ir net 13 modernizuotų informacinės sistemos elektroninių paslaugų. Paslaugų klientai turės plačias galimybes pakartotinai panaudoti sukeltus dokumentus, pasinaudodami sąsajomis greitai ir paprastai pasiekti kitose valstybės informacinėse sistemose kaupiamą informaciją. Naudotis modernizuota IS „Infostatyba“ padės ir realizuotas el. vedlys.

 

IS „Infostatyba“ naujai sukurtos el. paslaugos:

1) dokumentų ir duomenų pateikimas dėl numerių adresų objektams suteikimo, keitimo ar panaikinimo;

2) prašymas įregistruoti (išregistruoti) nekilnojamąjį daiktą bei teises į jį arba pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro ir registro duomenis;

3) pranešimas apie privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymą;

4) pranešimas apie privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus įvykdymą;

5) prašymas pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą; 

6) prašymas panaikinti išduoto dokumento galiojimą.

 

Įgyvendinus projektą taip pat modernizuotos šios el. paslaugos: prašymai išduoti prisijungimo sąlygas, išduoti statybą leidžiantį dokumentą (SLD), išduoti specialiuosius reikalavimus, pranešimas apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą, prašymai informuoti visuomenę apie parengtus projektinius pasiūlymus, prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams, išduoti statybos užbaigimo aktą, patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą (paskirties keitimą), deklaracijos apie statybos užbaigimą, kai yra atlikta statinio ekspertizė, registravimas, prašymai išduoti pažymą apie statinio nugriovimą, išduoti pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių (pažyma apie nebaigtą statybą).

 

Reikšmingi pokyčiai laukia ir pranešimo apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą paslaugos klientų. Pastaruoju laikotarpiu susidūrus su atvejais, kai statybos dalyviai pranešime neteisėtai suvesdavo informaciją apie objekto statybose nedalyvaujančius subjektus  (pavyzdžiui, statybos techninius prižiūrėtojus ar statybos vadovus), nuo šiol šie su statyba susiję dalyviai turės prisijungti prie informacinės sistemos ir patvirtinti, kad dalyvauja atitinkamų objektų statybose.

 

Modernizuotoje IS „Infostatyba“ taip pat atlikti pokyčiai, susiję su nuo š. m. lapkričio 1 d. įsigaliosiančiais teisės aktų pakeitimais:

- sukurta paslauga IS „Infostatyba“ statytojui pačiam užregistruoti deklaraciją apie statybos užbaigimą (kai tokios deklaracijos pagal teisės aktus neprivaloma tvirtinti Statybos inspekcijoje ar registruoti IS „Infostatyba“ atlikus statinio ekspertizę) , taip pat statytojo surašomą pažymą apie nebaigto statyti ar rekonstruoti nesudėtingo statinio statybą, kurios neišduoda Statybos inspekcija (Statybos įstatymo 39 straipsnio 2 dalis) prieš pateikiant ją valstybės įmonei Registrų centrui (RC). Užregistravus šiuos dokumentus IS „Infostatyba“, prašymus RC atlikti registravimą Nekilnojamojo turto registre bus galima teikti taip pat per IS „Infostatyba“.

- SLD, statybos užbaigimo aktai, deklaracijos apie statybos užbaigimą, pažymos apie nebaigtą statybą, statytojų surašomos pažymos apie nebaigto statyti ar rekonstruoti nesudėtingo statinio statybą, kurių neišduoda Statybos inspekcija (Statybos įstatymo 39 straipsnio 2 dalis), pažymos apie statinio nugriovimą, bus registruojami kelių statytojų vardu; esant keliems statytojams prašymus IS „Infostatyba“ užpildyti galės vienas iš statytojų, o jį pasirašyti turės visi besikreipiantys asmenys;  

- sukurta galimybė pasikeitus statytojui IS „Infostatyba“ atnaujinti informaciją apie pasikeitusį statytoją (gauti galiojančio SLD versiją naujų statytojų vardu);

- su prašymu išduoti statybos užbaigimo aktą, patvirtinti ir registruoti deklaraciją apie statybos užbaigimą, išduoti pažymą apie nebaigtą statybą ir pažymą apie statinio nugriovimą statytojams nereiks pateikti kadastrinių duomenų bylos, ją tikrinantys subjektai IS „Infostastyba“ gaus iš RC. Tačiau pagal Statybos įstatymo pakeitimus nuo 2021-11-01 kadastrinė duomenų byla turės būti po išankstinės patikros suderinta nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo, prašymuose statytojai turės nurodyti tokių bylų duomenis;

- kartu su prašymais išduoti SLD laikinai nebus privaloma pateikti statinio kontūrų brėžinio (GIS brėžinio).

 

Spalio 30 d. pradedami modernizuotos IS „Infostatyba“ paleidimo darbai, kurie užtruks iki lapkričio 4 d. ryto, todėl šiuo pereinamuoju laikotarpiu IS „Infostatyba“ neveiks.

 

Statybos inspekcija atkreipia visų IS „Infostatyba“ vartotojų dėmesį į tai, kad nuo lapkričio 4 d. nebeliks atskiros IS „Infostatyba“ išorinės svetainės. Visos paslaugos bus teikiamos per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų interneto svetainę (Vartai) pasiekiamą adresu www.planuojustatau.lt.

Taigi, visi IS „Infostatyba“ išoriniai vartotojai norėdami sėkmingai nuo lapkričio 4 d. prisijungti prie modernizuotos IS „Infostatyba“ ir ja naudotis, turės autentifikuotis per e-valdžios vartus, o IS „Infostatyba“ tvarkytojai (savivaldybių administracijų ir kitų institucijų darbuotojai) pirmą kartą jungdamiesi į Vartus turės autentifikuotis per e-valdžios vartus ir savo profilį susieti su esamu IS „Infostatyba“ profiliu. Sekite mūsų pranešimus – artimiausiu metu Statybos inspekcija parengs ir paskelbs detalią instrukciją, kaip prisijungti prie modernizuotos IS „Infostatyba“.

 

Per IS „Infostatyba“ prašymus teikiantys  asmenys juos pasirašyti galės tik kvalifikuotu el. parašu. Todėl iki modernizuotos informacinės sistemos starto vartotojai turėtų pasirūpinti elektroninio pasirašymo priemonėmis arba mobiliaisiais parašais.  

Visi prašymai pateikti per senąją informacinę sistemą iki modernizuotos IS „Infostatyba“ paleidimo bus perkelti į modernizuotą IS „Infostatyba“ ir jų nagrinėjimas ar kiti susiję procesai bus užbaigiami atnaujintoje sistemoje.

 

Apie pastebėtas IS „Infostatyba“ veikimo klaidas bus galima pranešti el. paštu infostatyba.pagalba@asseco.lt. Susidūrę su bet kokiais Vartų trikdžiais (jei nepavyks prisijungti), informaciją apie juos galėsite pateikti el. paštu vartai@vtpsi.lt. Visiems, turintiems klausimų, konsultacijos tiek teisės aktų taikymo, tiek sistemų naudojimo klausimais, bus teikiamos bendruoju Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos konsultavimo telefonu 8 5 2073333.

 

Naujoji, modernizuota elektroninė paslauga, tai sėkmingo bendradarbiavimo su projekto partneriais – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Valstybine darbo inspekcija prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, valstybės įmone Registrų centru bei Lietuvos architektų rūmais – rezultatas.