BDAR
gdpr

Teismo sprendimas: statytojas turės demontuoti priešgaisrinių reikalavimų neatitinkančias fasado apdailos plokštes

Data

2022 05 12

Įvertinimas
1
0512.jpg

Vilniaus apygardos teismas priėmė sprendimą byloje dėl Statybos inspekcijos privalomojo nurodymo demontuoti mokyklos ir bendrabučio pastatų rekonstrukcijos metu Jeruzalės g. 25, Vilniuje,  sumontuotas priešgaisrinių reikalavimų neatitinkančias fasado apdailos plokštes. Pažeidimai nustatyti dar 2017 metais atlikus statytojo Muitinės mokymų centro vykdytų statybos darbų ir montuojamų statybos produktų patikrinimą.

Vilniaus miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Muitinės mokymų centro ieškinį atsakovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) dėl 2017-07-19 privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus (PN) panaikinimo, 2021-01-22 sprendimu ieškinį atmetė. Vilniaus apygardos teismas 2022-03-29 nutartimi civilinėje byloje ieškovo Muitinės mokymų centro ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, apeliacinius skundus atmetė ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2021-01-22 sprendimą paliko nepakeistą.

Statybos inspekcija informuoja, kad rekonstruojamo pastato patikrinimas Jeruzalės g. 25, Vilniuje, 2017-05-11 atliktas kartu su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (PAGD) ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovais. Patikrinimo metu ne tik patikrintas statybos teisėtumas, bet taip pat,  siekiant efektyviau kovoti su galimais piktnaudžiavimo atvejais  statybų proceso metu montuojant galimai reikalavimų neatitinkančius statybos produktus, atliktas ir statybų metu naudotų statybos produktų poėmis ir jų degumo tyrimas.  PAGD Gaisrinių tyrimų centre atlikus didelio slėgio laminato plokščių (HPL) tyrimą, nustatyta, kad jų degumo klasė neatitinka techniniame projekte nurodytos degumo klases. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba informavo, kad statybos metu naudotos  plokštės yra pavojingos dėl žemesnės nei gamintojo deklaruojamos degumo klasės (didelė rizika dėl galimo gaisro pavojaus).

Vadovaujantis atliktais statybinių medžiagų degumo bandymais, kurie patvirtino neatitikimą statybos produkto atitikties dokumentuose nurodytai degumo klasei, Statybos inspekcija 2017-07-19 statytojui Muitinės mokymo centrui surašė PN, kuriame nurodė, kad vykdant statybos darbus pažeisti Muitinės mokymo centro mokyklos ir bendrabučio pastatų rekonstrukcijos projekto, kuriam Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2009-12-21 išdavė statybos leidimą, fasadų šiltinimo sprendiniai, t. y. panaudotos išorės apdailos aukšto slėgio HPL plokštės neatitinka priešgaisrinių reikalavimų. PN statytojas buvo įpareigotas iki 2018-01-18 pašalinti (demontuoti) minėtas statybines medžiagas (fasado apdailos plokštes), užtikrinti fasadinių apdailos medžiagų atitiktį projektui. Šį PN statytojas apskundė teismui. 

Teismas konstatavo, kad Statybos inspekcija vykdo statybos darbų (įskaitant gaisrinės saugos reikalavimų) kontrolę, todėl statomuose pastatuose nustačiusi gaisrinės saugos reikalavimų neatitinkančių  sistemų panaudojimo atvejus, Statybos inspekcija turi teisę Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio nustatyta tvarka teikti PN  pašalinti nustatytas neatitiktis ir užtikrinti jų įgyvendinimo stebėseną. Taip pat teismas patvirtino, kad statybos darbai buvo vykdomi ne pagal projektą, todėl Statybos inspekcija teisėtai ir pagrįstai, neviršydama savo kompetencijos statybos priežiūros srityje, priėmė PN, nurodydama pašalinti (demontuoti) fasado apdailos plokštes ir užtikrinti  fasadinių apdailos medžiagų atitiktį projektui.

Statybos inspekcija informuoja, kad statybos darbų metu montuojamų statybos produktų tyrimus, vykdydama planinius rizikingiausių statybos dalyvių ir statybų patikrinimus, atliks ir šiais metais. Šiais patikrinimais siekiama užtikrinti didesnę šalyje statomų statinių saugą ir kokybę, laiku nustatyti galimus grubius pažeidimus.