Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymai

2003 m. vasario 26 d. Nr. V-57/1B-160

Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo patvirtinimo

Ištrauka iš Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo, patvirtinto Valstybinė mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus  2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160:

Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų pavadinimaiĮmokų kodai

II. Kiti mokesčiai ir įmokos, administruojami ne pagal Mokesčių administravimo įstatymą, mokami į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą

Kitos baudos:

Baudos, paskirtos pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus už Teritorijų planavimo įstatymo pažeidimus

6796

Atnaujinimo data: 2023-09-23