>

Teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje, poveikio priemonių jiems taikymą už statybos sritį reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir įtvirtinančių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM įgaliojimus statybos srityje, sąrašas, patvirtintas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2023 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1V-64 

Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1V-53,nustato:

1. statinio (jo dalies) statybos teisėtumo, statinio projekto ar statinio ekspertizės rangovo (toliau – ekspertizės rangovas), rangovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo, statinio statybos vadovo (toliau – statybos dalyvis (-iai) veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų (toliau – statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimas (-ai)) atlikimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) tvarką;

2. planuojamų patikrinimų sąrašų sudarymo kriterijus;

3. neplaninių patikrinimų atlikimo pagrindus;

4. nustatytų pažeidimų reikšmingumo kriterijus;

5. įstatymų nustatytų poveikio priemonių teisės pažeidimus padariusiems subjektams taikymo tvarką.

Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2023 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1V-176, galioja nuo 2024-01-01.

 

Atnaujinimo data: 2024-03-07