2023 m. sausio 9 d. Nr. 1V-2

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių ir nuotolinio darbo tvarkos aprašo patvirtinimo

2022 m. spalio 25 d. Nr. 1V-161

Dėl Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos informacijos apie pažeidimus, gautos vidiniu informacijos kanalu, teikimo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo

2017 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 1V-105

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatų patvirtinimo

2023 m. balandžio 12 d. Nr. 1V-41

Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ prieigos suteikimo taisyklių patvirtinimo

2023 m. sausio 13 d. Nr. 1V-8 

 

Dėl Dokumentų registravimo ir tvarkymo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos  inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų valdymo informacinėje sistemoje  ir Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje "Infostatyba" tvarkos aprašo patvirtinimo

2023 m. birželio 27 d. Nr. 1V-90

 

Dėl Administracinių nusižengimų teisenos vykdymo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo

2020 m. birželio 16 d. Nr. 1V-111

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo aprašo patvirtinimo

2019 m. lapkričio 28 d. Nr. 1V-197

Dėl kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos valdomų valstybės ir kitų informacinių sistemų saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, veiklos tęstinumo valdymo plano ir naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo 

2023 m. balandžio 19 d. Nr. 1V-43

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos valdomos dokumentų ir procesų valdymo sistemos "Avilys" ir Rizikos valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo 

 

Atnaujinimo data: 2024-05-07