>

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymu patvirtinti patikrinimo aktai (kontroliniai klausimynai) naudojami tikrinant statinius ir ūkio subjektų veiklą.
 
   Patvirtinti patikrinimo aktai (kontroliniai klausimynai) peržiūrimi du kartus per metus: iki gegužės 1 d. ir iki spalio 1 d. Peržiūros metu yra įvertinami teisės aktų pakeitimai, Inspekcijos darbuotojų bei kitų asmenų pateiktos pastabos.

   Inspekcijos darbuotojai ir kiti asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl šių patikrinimo aktų formų gali teikti el. paštu [email protected]

Nuo 2023 m. birželio 1 d. galiojantys statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktai (kontroliniai klausimynai)


Kontroliniai klausimynai:

   1. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) patikrinimo aktas (kontrolinis klausimynas);

   2. Statinio projekto ekspertizės akto patikrinimo aktas (kontrolinis klausimynas);

   3. Statinio statybos rangovo veiklos patikrinimo aktas (kontrolinis klausimynas);

   4. Statybos patikrinimo aktas, nagrinėjant skundą (kontrolinis klausimynas);

   5. Statybos patikrinimo aktas (kontrolinis klausimynas); 

   6. Statinio statybos vadovo veiklos patikrinimo aktas (kontrolinis klausimynas);

   7. Statinio ekspertizės akto patikrinimo aktas (kontrolinis klausimynas);

   8.Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veiklos patikrinimo aktas (kontrolinis klausimynas);

   9. Žemės naudojimo patikrinimo aktas (kontrolinis klausimynas)

 Statybos užbaigimo procedūros klausimynas

  Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas

  Pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių (toliau – pažyma), deklaracijų apie statybos užbaigimą (toliau – deklaracija), statybos užbaigimo aktų (toliau – SU aktai) teisėtumo tikrinimo tvarką Inspekcijoje nustato Statybos užbaigimo aktų, deklaracijų apie statybos užbaigimą ir pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių tikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Pažymų, deklaraacijų ir SU aktų išdavimo teisėtumo patikrinimai atliekami pagal Aprašo prieduose patvirtintus patikrinimo aktus (klausimynus).

 

 

  Ūkio subjektų nuomonės pateikimas apie Inspekcijos atliktą patikrinimą.

 

 

 

Atnaujinimo data: 2024-01-10